Piątek 24 maja 2019 r. 144 dzień roku 07:48 Polish English German Russian Ukrainian BY LT
BDG Consulting Strefa Klienta
Kalendarz Prawników
BDG ConsultingSpółka w Rosji

Akredytacja przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego na terenie Federacji Rosyjskiej.

W celu akredytacji przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego na terenie Federacji Rosyjskiej niezbędnym jest uzyskanie specjalnego zezwolenia.

Organem rejestrującym przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na terenie Federacji Rosyjskiej jest Państwowa Izba Rejestracyjna przy Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

Państwowa Izba Rejestrująca wydaje zezwolenia na okres od jednego do trzech lat.

Czas niezbędny na otrzymanie pozwolenia na prowadzenie przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego i wpisanie go do Państwowego Rejestru to 21 dni roboczych lub w trybie przyspieszonym - 5 dni roboczych.

Stała opłata rejestracyjna to:
1. na okres 1 roku - 1000 USD;
2. na okres 2 lat - 2000 USD;
3. na okres 3 lat - 2500 USD;

Dodatkowo Przedstawicielstwo winno zarejestrować się:
1. w urzędzie skarbowym;
2. w urzędzie statystycznym;
3. w ZUS-ie;
4. w Funduszu Zdrowotnym;
5. w Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych; i otworzyć konto w banku.

Czas oczekiwania na rejestrację w wyżej wymienionych instytucjach i założenie konta bankowego to około trzech tygodni.

W celu otwarcia przedstawicielstw podmiotu zagranicznego na terenie Federacji Rosyjskiej niezbędnymi dokumentami są:
  • Umowa i statut podmiotu zagranicznego;
  • Zaświadczenie rejestracyjne (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego);
  • Dane personalne założycieli podmiotu zagranicznego i zarządu;
  • Uchwała (decyzja) o otwarciu przedstawicielstwa na terenie Federacji Rosyjskiej;
  • Zaświadczenie z banku o kondycji finansowej podmiotu zagranicznego;
  • Pełnomocnictwo dla osoby, która reprezentować będzie przedstawicielstwo na terenie Federacji Rosyjskiej;
  • Zaświadczenie o nadaniu nr NIP dla podmiotu zagranicznego;
  • Dokumenty potwierdzające współpracę z Federacji Rosyjską (referencje od co najmniej dwóch firm z terenu Rosji);

Wszystkie dokumenty winny być poświadczone notarialnie i przetłumaczone na język rosyjski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone za zgodność z prawem miejscowym przez Konsulat Federacji Rosyjskiej w Polsce.

© Copyright 2003-2013 BDG Consulting
ul. Gwiaździsta 7A lok. 8, 01-651 Warszawa

tel.: +48 22 827 91 96, +48 22 827 93 96
mob.: +48 694 487 667, +48 694 487 668
fax +48 22 827 41 32