Piątek 24 maja 2019 r. 144 dzień roku 07:42 Polish English German Russian Ukrainian BY LT
BDG Consulting Strefa Klienta
Kalendarz Prawników
BDG ConsultingSpółka w Rosji

Otwarcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Federacji Rosyjskiej.

Na terenie Federacji Rosyjskiej rejestracją spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych typu zamkniętego i spółek akcyjnych typu otwartego zajmuje się Ministerstwo Podatków I Opłat Federacji Rosyjskiej.

Minimalna liczba wspólników spółki z o.o. - 1, maksymalna - 50. W przypadku, jeżeli liczba wspólników spółki z o.o. będzie większa lub równa 50, spółka w przeciągu roku winna przekształcić się w spółkę akcyjną otwartego typu.

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. to 100 minimalnych miesięcznych wynagrodzeń, czyli na dzień dzisiejszy około 10.000,- RUB, czyli około 350,- USD.

Niezbędna informacja w celu rozpoczęcia procedury rejestracyjnej to:
1. nazwa firmy;
2. adres firmowy (niezbędny jest tytuł prawny do lokalu);
3. wysokość kapitału zakładowego;
4. forma pokrycia kapitału zakładowego (pieniężna, aport);
5. podział udziałów między wspólnikami;
6. PKD (przedmiot działalności);

Niezbędnymi dokumentami w celu rejestracji spółki są:
1. Od zagranicznej osoby fizycznej (nierezydenta Federacji Rosyjskiej):
  • Kopia paszportu i wizy (w przypadku kiedy osoba fizyczna będzie członkiem zarządu).

2. Od zagranicznej osoby prawnej (spółki):
  • Umowa spółki i statut;
  • Zaświadczenie rejestracyjne spółki, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
  • Zaświadczenie z banku o sytuacji finansowej podmiotu;
  • Uchwała o utworzeniu spółki na terenie Federacji Rosyjskiej;
  • Pełnomocnictwo dla osoby, która reprezentować będzie podmiot na terenie Federacji Rosyjskiej;

Czas rejestracji spółki z o.o. to około 3 - 4 tygodni od momentu przygotowania wszystkich dokumentów. Stała opłata rejestracyjna to 2.000,- RUB, czyli około 70 ,- USD. Opłata rejestracyjna zmian wynosi również - 2.000,- RUB.

Dodatkowo Spółka winna zarejestrować się:
1. w urzędzie skarbowym;
2. w urzędzie statystycznym;
3. w ZUS-ie;
4. w Funduszu Zdrowotnym;
5. w Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych;
i otworzyć konto w banku.

Adresem firmy jest adres, pod którym działa organ wykonawczy spółki. Niezbędny jest tytuł prawny do lokalu.

Wszystkie dokumenty winny być poświadczone notarialnie i przetłumaczone na język rosyjski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone za zgodność z prawem miejscowym przez Konsulat Federacji Rosyjskiej w Polsce.

Tutejsza Kancelaria od wielu lat zajmuje się doradztwem ekonomiczno - prawnym dla firm i osób fizycznych na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw. Rejestrujemy i prowadzimy obsługę prawną firm, przedstawicielstw i oddziałów nie tylko na terenie Moskwy, ale również w Kijowie i Mińsku. W ramach obsługi firmy uzyskamy dla Państwa pracowników pozwolenie na pracę na terenie Federacji Rosyjskiej.

© Copyright 2003-2013 BDG Consulting
ul. Gwiaździsta 7A lok. 8, 01-651 Warszawa

tel.: +48 22 827 91 96, +48 22 827 93 96
mob.: +48 694 487 667, +48 694 487 668
fax +48 22 827 41 32